Celep Kasabası Web Sitesi

Kasabamız

SEFKAN ASIRETI

Gunde Kose – Kerpiç Köyü, Gundî Ome (Zincirlikuyu) Gundî Buldix –Bulduk Yayle Qute (Güzelyayla) ve Sêvka (Celep 1839) belde ve köylerinden doğar. Tarihleri hikayesinde Sefkîler öteki kollara oranla birazcık şanslılar. Aşiretin ileri gelenleri 1765 den bu yana yaşanılanları kayıt dibine almış hatta bunu bir kitap halinede getirmişlerdir. Birazcık uzunda olsa bu kitabından (Bir Kabile Ailesinin Çeviri i Hali Ve Necip Şahinin Hatırasıdır) birtakım Alıntıları Bilhassa yapmak istiyoruz. En azından yazımızda belirtilen gelişmenin anlaşılabilmesi için bu alıntılar ehemmiyet taşımaktadır.

Aşiretin ileri geleni Kavas Ağa 1765 de ölmüştür ve Harput iline bağlı Gövdeli nahiyesine bağlı Avcılar mezrasına gömülmüştür… Hısn-ı Mansur –Adıyaman – dolaylarında yarı göçebe biçimde yaşamışlardır… Kavas ağanın oğlu Nuri Ağa Adıyaman’da Berazî aşiretine mensup bir kadınla ikinci kere evliliğe ilk adımını atmıştır., Aşiretin seceresini tutabilmek için Mehmet Süryani isminde bir hattata sofra sinisi üstüne 1737 tarihindeki bir secere yazdırılmıştır. Giysileri mütevazi ve bayağı uçkurlu şalvar, cemadan nam-ı öteki cepken, hanımefendiler ise üç etekli entarili kaylık şu demek oluyor ki meşlah giyerlerdi. Gıda maddeleri çoğun bulgur pilavı, mütevazi yağ, süt, yoğurt ve etten ibaretti. Müdafaa araçları ise at üstünden kullanmak şartı ile kargı, mızrak ve kılıç, piyadeler ise kılıç kalkan ve sopadan ibaretti. Nuri ağanın torunu olan Sarı Ismail’in yeniden torunu Hacı Osman’ın iki oğlu vardı. Biri Tülek(!) öteki de Ahmet idi. İsmail Ağa döneminde aşiret yazın plato eteklerinde kışında Haymana Ovası’nın muhtelif mevkilerinde dolaşmış ve Çalış köyünde de kışlamıştır. Molla İbrahim mütevefa pederi olan Sarı İsmail Ağa’nın cenazesini Mecidiye (Çiçekdağ) kazasına bağlı Kaman kasabasında toprağa teslim etmiş ve pederleri şeklinde Rişvan aşireti çalışanı Seyifkari kabilesinin başına geçip idaresine adım atmıştır. Tekrar yazın Uzunyayla ve bir oldukça bölgeleri gezmeye sürmüş ve ayrıca Boğazlıyan ilçesinin Karafakıllı köyünde anası Hatice’nin hayrına bir cami yaptırmıştır. Caminin kapısını üstüne konulmuş bir mermer taşın üstüne de şu makale yazılmıştır;

Sahibul Hayrat vel hasanat Rişvan Aşiretinden Sarı İsmail Oğullarından Hatice olup oğlu Molla İbrahim tarafınca inşaa edilmiştir. Molla İbrahim ikinci olarak hükümet tarafınca sıkı bir buyruk suretiyle yine göçebelikten dönerek idaresinde Seyifkari kabilesinde bir kısmını şimdiki Gördoğlu köyünü yurt olarak münasip görmüş iskanlarını temin etmiştir. Öteki bir mevcudunuda halihazırdaki Celep köyünde iskana muaffak olmuş, öteki bir kısmıda Haci Osman başkanlığı altında Bulduk köyünün iskanını yaptırmıştır. Kendisi başlarında bulunarak Herdem Oğlu Bekir ve Berkal ile beraber Kösü Köyü (Kerpiç Haymana) mevkiinde iskan etmiştir. Bu suretle mahiyetindeki ikibin nüfusu mütecaviz insanı dörtyere bölme ederek iskanlarını temin etmiştir