Celep Kasabası Web Sitesi

Ökc Bildirim Zorunluluğunun Ertelenmesi Talebi

“ÖKC’lerden bir aylık dönem içinde meydana gelen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi, izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar tercih edilmiş bildirim şekilleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilmesi gerektiği tebliğde açıklanmıştır. Aylık KDV beyannamalerinin her ayın 24 üne kadar verildiği göz önüne alındığında bu bilgilerin değişik bir format yerine 1 Nolu KDV beyannamesin eklenecek bir ‘Kulakçık’ ile bildirilmesi meslektaşlarımız açısından vakit ve işlem tasarrufu elde edecektir”

Ökc Bildirim Zorunluluğunun Ertelenmesi Talebi

23 saat ilkin

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) için bildirim zorunluluğunun ertelenmesini talep etti.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) için bildirim zorunluluğunun ertelenmesini talep etti.

Eski nesil yazar kasalardan alınan günlük Z Raporlarına ilişik mali bilgilerin gönderilme uygulamasının 01.10.2018 tarihinden itibaren başlamış olacağı hatırlatılan açıklamada, “ÖKC’lerden bir aylık dönem içinde meydana gelen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi, izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar tercih edilmiş bildirim şekilleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilmesi gerektiği tebliğde açıklanmıştır. Aylık KDV beyannamalerinin her ayın 24 üne kadar verildiği göz önüne alındığında bu bilgilerin değişik bir format yerine 1 Nolu KDV beyannamesin eklenecek bir ‘Kulakçık’ ile bildirilmesi meslektaşlarımız açısından süre ve işlem tasarrufu elde edecektir” denildi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofislerinin üzerlerinde yeterinden fazla angarya bulunduğunu anlatılan açıklamada, bu uygulamanın tamamen ortadan kaldırılması ya da uygulama süresinin 01.01.2019’a ertelenmesi talep edildi. – KONYA

Yoruma kapalı.