Celep Kasabası Web Sitesi

Üç Ayların Başlangıcı

Üç Aylar; birbiri ardına oluşturulan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içerisinde barındıran,  Regâib kandiliyle süregelen, Miraç ve Berat’le geçindiren,  bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram”a dönüşen tinsel yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

Bu kutsal ayların tinsel değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şu şekilde buyurmuşlardır:

“Recep Tanrı”ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Tanrı’ım! Recep ve şabanı bizlere kutsal kıl, bizi ramazana kavuştur.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

 

“Tanrı’ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini algı ederek Ramazanın sonucunda cenneti hak eden kullarından eyle!”