Celep Kasabası Web Sitesi

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim’in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları,  aynı inanç ve aynı ruhla kutsal ve kutsal topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe’de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat’ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri kutsal vakit dilimleridir.

Kurban Bayramı günleri bununla birlikte tüm müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri kutsal vakitlerdir.

Bu bayrama ismini veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu benzer biçimde ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Tanrı’ın bizlere lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

Kurban, haiz olduklarımızı fukara ve gerekseme sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, yaşamın ve varoluşun reel anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.

Kurban, Tanrı’a, ulu ve ilâhî olan her şeye yakın olma arayışıdır. Nitekim Cenab-ı Hak, şöyleki buyurur:

“Tanrı’a kurbanlarınızın ne etleri ulaşır, ne de kanları. Ona ulaşan takvanızdır…” (Hac, 37)

Kurbanlarımız Rabbimize yakınlığa vesile olsun. Bayramımız kutlu olsun.