Celep Kasabası Web Sitesi

Kadir Gecesi

Maddi ve tinsel pek oldukça hikmet ve rahmeti, bolluk ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayında yer edinen, Ulu Yaratan’ın insanlığa reha çağrısı olan Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, sıhhat ve güvenliğin her tarafa yayılmış olduğu, gökyüzü kapılarının açıldığı, yakarma ve tövbelerin kabul edilmiş olduğu kutlu gece… Leyle-i Kadir…Kadrü değer bilme, Rabbimizin bize sunmuş olduğu sayısız nimetlerin bilincinde olma tarihi…

“Reel bizler onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nelerdir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır”. (Kadir, 97/1-5)

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da sadece Tanrı’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Tanrı’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Yakarış, 5)diyerek yakarma etmemizi öneri etmekte…

Kadir Gecemiz kutlu olsun. Bu gece, Rabbimiz katındaki kadrimizin yücelmesine vesile olsun.