Celep Kasabası Web Sitesi

Hicri Yılbaşı

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Tanrı’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete meydana getirilen yolculuktur.

Hicret, Tanrı rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Ulu dinimizin rahmet yüklü mesajlarını tüm insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. O şekilde ki bildiri hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Şu demek oluyor ki hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Tanrı yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir..