Celep Kasabası Web Sitesi

Berat Kandili

Berat Kandili; Ramazanın müjdecisi…Şaban ayının yarısı gecesi…

Berat… borçtan, hastalıktan, kabahat ve cezadan beraet etme, reha… günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma…

Berat gecesi de öteki gecelerimiz benzer biçimde her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir.

Berat; incinen kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Ulu Yaradan’ın affına erebilmek için yaradılanı bağışlama günüdür.

Berat; bize her türlü şer, fenalık, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir.

Hz. Peygamber şöyleki buyurur:

“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Bundan dolayı Ulu Tanrı, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim” (İbn Mâce, Sünen, “İkâmetü’s-salât”, 191.)

Mevlamız günah yüklerimizden berat etmiş olarak Ramazan-ı şerife girmeyi nasip eylesin…